Tính năng

Thêm chức năng theo dõi online và vị trí khách hàng

Alohihi cập nhật thêm chức năng theo dõi những khách hàng đang online hoặc offline và vị trí của khách hàng

Xem thêm...

Hướng dẫn sử dụng tính năng thiết lập tài khoản

Hướng dẫn tính năng thiết lập tài khoản alohihi, thay đổi thông tin cá nhân, tên, số điện thoại, mật khẩu

Xem thêm...

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng cài đặt chat của hệ thống chat Alohihi, cài đặt một số thông tin cho khung chat, màu sắc, lời chào hỏi khi khách online, 10 giây bật chat...v..v

Xem thêm...

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat

Hướng dẫn sử dụng tính năng chat của Alohihi, một trong những chức năng quan trọng của alohihi

Xem thêm...

Các tính năng của dịch vụ alohihi hỗ trợ khách hàng trực tuyến

tinh nang cua alohihi